Доц. д-р Евдокия Илиева

1957-1963 г. - образование по медицина в Медицински университет - София;

1971-1975 г. - редовна аспирантура по офталмология към Катедра по офталмология при Медицински университет – София;

1975 г. - защита на кандидатска дисертация - “Изследване на хемодинамиката при глаукома чрез офталмореография”;

1975 г. - специалност по офталмология;

1975-1991 г. - ординатор, младши, старши и главен асистент към Катедрата по офталмология – Медицински Университет–София;

1991 г. - хабилитация;

От 1996 г. - ръководител на секция по Флуоресцеинова ангиография, ултразвукова диагностика и лазерно лечение на очните заболявания;

Публикации – 147;
Основни теми:
- съдови заболявания на ретината-флуоресцеинова ангиография и лазерно лечение при венозни оклузии, диабетна ретинопатия;
- тумори на хориоретината – диференциална диагноза;
- макулни дегенерации, вкл. макулна дегенерация свързана с възрастта – ФА диагностика , лазерно лечение на хориоидната неоваскуларизация;
- фотодинамична терапия;
- увеити;
- възпалителни заболявания на ретината;
- ултразвукова диагностика на очните заболявания;

Участие в 1 учебник и 7 монографии; 2 рационализации, 1 изобретение;

Преподавателска дейност от 1973 г. – студенти, специализанти по очни болести, офталмолози, ендокринолози

Ръководител и лектор на курсове по Следдипломна квалификация по:
- флуоресцеинова ангиография;
- ултразвукова диагностика;
- лазерно лечение на заболяванията на хориоретината;
- диабетна ретинопатия;
- оклузии на ретинните кръвоносни съдове – диагностика и лазерно лечение;
- периферни дегенерации на ретината;
- макулна дегенерация, свързана с възрастта и фотодинамична терапия;

1998-2002 г. - научен ръководител на дисертант с тема: ” Компютърна методика за дигитален запис на неврофибрилерния слой на ретината и нейното приложение в диагностиката на очните заболявания”;

Месторабота – София -Университетска болница”Александровска”
До 2006 г. Катедра по офталмология Ръководител на Секция по флуоресцеинова ангиография, Ултразвукова диагностика и лазерно лечение на очните болести;

Частна практика:
от 2002 г. - управител на центнър за специализирана медицинска помощ-диагностика и лазерно лечение на очните заболявания ”СВЕТЛИНА” ООД
от 2007 г. - Специализирана болница за активно лечение на очните болести „ЗОРА” АД

1996-2004 г. - председател на Софийското научно дружество по офталмология;

1996-2007 г. - член на управителния съвет на Българското дружество по офталмология;

От 1988 г. - член на ръководството на Българската секция по офталмология на Балканския Медицински Съюз;

1997-2007 г. - заместник –гл.редактор на списание”Български офталмологичен преглед;

От 2004 г. – член на Европейското витрео-ретинно общество - EVRS

Писмено и говоримо – френски;
ползване –английски и руски езици