Д-р Анна Делева

МЕСТОРАБОТА: 
ГПСМП-ДЛЛОЗ „Светлина” ООД,  СБАЛОБ  "Зора", гр. София, офталмолог – от 2006 г. до сега

ОБРАЗОВАНИЕ: 
1991-1997 г. – Магистър по медицина - Медицински факултет, МУ - София

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
2000 -2001 г. – Специализация  в Института по микробиология при БАН, секция „Имунология”
2002-2006 г. - Специализация по очни болести, Медицински университет - София
2006 г. - Курс по флуоресцеинова ангиография, ултразвукова  и лазертерапия на очните заболявания
2008 г. – Курс по стандартизирана ехография – гр. Регенсбург,  Германия
2010 г. – Курс по оптична кохерентна томография (ОСТ)
2011 г. – Курс по приложение на дермални филъри