Д-р Венцислав Цанков

Образование:

1988-1994 г.- Висше образование по медицина – МУ-София

Курсове и специализации:

1998-2002 г. - Специализация по Очни болести – УМБАЛ “Александровска” – София

2010 г. - Курс по Факоемулсификация – МУ- София

2006 г. - Курс по Селективна трабекулопластика

2011 г. - Курс по LASIK и сертификат от ESCRS /Европейска асоциация   по катарактална и рефрактивна хирургия/

Месторабота:

-  СБАЛОБ “ЗОРА”

- Очен кабинет към 31 ДКЦ

Член на следните научни дружества:

Съюза на  офталмолозите в България

- Национална глаукомна асоциация

- ESCRS /Европейска асоциация   по катарактална и рефрактивна хирургия/