Д-р Емилия Цонева

Образование:
2003-2009г. - Медицински университет- София, Специалност „Медицина”

1998- 2003г. Първа Английска Езикова Гимназия

Месторабота:
2012г. - до сега–  специализация по офталмология в СБАЛОБ“ Зора“

2011г.- до сега - очен кабинет УМБАЛСМ  „Пирогов”

2010-  2011г. Отделение по Трансфузионна хематология и имунология УМБАЛСМ  „Пирогов”