Д-р Ирена Мъжлекова

1986-1992 г. - Висше образование МУ - София

1994-1998 г. - Специализация Очни болести УМБАЛ ”Александровска” - София

Месторабота:

От 2000 до сега - ДКЦ-18

От 2004 до сега - ГПСМП-ДЛЛОЗ „Светлина”