Д-р Йордан Вълков

1973 г. - Висше образование в МА-София

1980 г. - Специалност Очни болести в МА – София

1974 г. -Асистент в Очна клиника на МА – София

1986 г. - Защитена кандидатска дисертация в МА – София, тема:”Флуоресцеинова ангиграфия и изоптерно-периметричен анализ при предна исхемия на зрителния нерв”

Месторабота:
1974-1982 г. - Очна клиника в МА – София

От 1983 г. до 2001- ст. и гл. асистент в „Секция по ФА, УЗД и лазер терапия”, катедра „Офталмология”, МУ – София.

От 2002  до сега в ГПСМП-ДЛЛОЗ „Светлина”