д-р Лидия Стойновска

ТРУДОВ СТАЖ     
 
01.2012  до момента – СБАЛОБ  „ Зора „
2006 – 2012  - Клиника по Пластична , Възстановителна и Естетична  Хирургия, МБАЛ „ Александровска”
1994 –2006 – КАИЛ , Втора Хирургия, МБАЛ „ Александровска „
    
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ     

Медицински университет – София
Специалност "Анестезиология и интензивно лечение"
Магистратура "Здравен мениджмънт" – МУ София