Д-р Мариела Облашка

1989-1995 г. - МУ-Плевен

Следдипломна квалификация:

1996 г. - семинар "Детско зрение"

1999 г. - курс "Методически основи на научните изследвания"

1999 г. - курс "Биостатистика с компютър"

1999 г. - курс "Стохастични методи в медицинските изследвания"

1999 г. - Международни семинари по трансплантация на роговици, очни банки, ретина, катаракта и предпазване от слепота

2000 г. - придобита специалност по офталмология

2003 г. - защитен дисертационен труд с придобита научна и образователна степен „ДОКТОР” Флуресцеинова ангиография и лазерно лечение на очните заболявания – МА-София

2003 г. - Основен курс по безопасност при работа с лазери - гр. София

2005 г. - Лазер-терапия при очните заболявания –VMR Institute, Huntington Beach, California

Месторабота:

Болница „ВИТА” – гр. София

ГПСМП-ДЛЛОЗ „СВЕТЛИНА” диагностика и лазерно лечение на очните заболявания – гр. София