Д-р Мира Холевич

1976 г. - Завършено висше образование по медицина в МА – София

1977 г. - Асистент в Очна клиника на МА – София

1986 г. - Защитена кандидатска дисертация в МА – София, тема: ”Флуоресцеинова ангиграфия и лазертерапия при пролиферативна диабетна ретинопатия”

От 1986 до 2011 - гл. асистент в „Секция по ФА, УЗД и лазер терапия”, катедра „Офталмология”, МУ – София.

От 2002  до сега в ГПСМП-ДЛЛОЗ „Светлина”