Д-р Нина Николова

1974 г. - Завършено висше образование по медицина в МА – София

1980 г. - Придобита специалност по офталмология в МА – София

1986 г. - Защитена кандидатска дисертация в МА – София, тема: „Ангиофлуорографско проучване на задния полюс в очното дъно при непролиферативна диабетна ретинопатия”

1974 – 1976 г. – клиничен ординатор в очно отделение – Окръжна болница – гр. Плевен

От 1976 до 2009  научен сътрудник III, II, I степен и гл. асистент в „Секция по ФА, УЗД и лазер терапия”, катедра „Офталмология”, МУ – София.

От 2002  до сега в ГПСМП-ДЛЛОЗ „Светлина”