Д-р Стела Станчева

 Трудов стаж:

2013 г. – до настоящия момент

ІV МБАЛ-СОФИЯ АД - Председател на Съвета на директорите;

СБАЛОБ „ЗОРА“ ООД - Зам.-управител

 2016 г. -  Външен експерт в Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности  в  Столичен общински съвет

2002-1013 - ІV МБАЛ СОФИЯ АД, гр. София - изпълнителен директор

2001-2002 г. ІV МБАЛ СОФИЯ АД, гр. София  - Председател на Съвета на директорите

2000-2001 г. - МЦ XVІ София ЕООД, гр. София - Управител

1991-2000 г. - XV поликлиника гр. София - Завеждащ УНГ кабинет

1985-1991 г. - XXV поликлиника гр. София - Ординатор УНГ кабинет

1982-1985 г. - Военен санаториум гр. Хисар - лекар-интернист

Образование и обучение

2003-2005 г. - УНСС гр. София, Факултет "Икономика на инфраструктурата", специалност "Здравен мениджмънт", магистър по икономика

2002-2004 г. - УНСС гр. София, Факултет "Управление и информатика", специалност "Публична администрация", магистър

1999 г. - УНСС гр. София, Институт за следдипломна квалификация, следдипломна квалификация "Здравен мениджмънт"

1991-1997 г. Университетска болница "Царица Йоанна" гр. София, специализация по "Детска отоларингология", "Аудиология", "Отоневрология", "Фониатриа", "Бронхоскопия", "Езофагоскопия".

1990 г. Медицинска академия - София - призната специалност "УНГ болести"

1982-1985 г. - Специализация "УНГ болести" - І градска болница гр. София

1975-1982 г. - Медицинска академия гр. София, магистър специалност "Медицина"

Допълнителни курсове и квалификация

2006 г. - гр. Джаксънвил към Университета в САЩ - "Мениджмънт на здравното заведение"

2002-2011 г. участие в курсове и семинари на тема: "„Здравноосигурителни системи” ; ”Правно регулиране”, „Управление на качеството”, „Реформа в извънболничната помощ”, „Управление на болничната помощ”, „Информационни системи в здравеопазването”, „Бенчмаркинг в болничната помощ”- швейцарски проект;   „Болнично управление” - швейцарски проект;  „Осигуряване на качеството и одит на договорни партньори”;  „Вътреболничен мениджмънт за работа с диагностично свързани групи на болници, включени в пилотен проект”; „Болничен мениджмънт и управленско счетоводство за целите на кейс-микс подхода”; „Ролята на икономиката на здравеопазването в съвременния свят“.

2004 г. гр. Хелзинки, Финландия - "Профилактика в болничната помощ"

2003 г. Хамбург, Германия "Управление на болнични лечебни заведения"

2001 г. Анталия, Турция  "Здравно осигурителни системи"

Член на Дружеството по отоларингология

Член на Българско ринологично дружество

Член на Сдружение "Здравна политика и здравен мениджмънт"

Допълнителна информация

1995-1997 г. -  Участие в мултидисциплинарен екип за изследване на популация с полиневропатия на ромското население в град Лом. (Известна по-късно „Ломска болест”).

2007 г. Участие в екип по проект на Столична община "Нови начини на рехабилитация на тежкочуващи деца и деца с кохлеарни имплантанти".

2006-2008 г. Ръководител на проект "EuroWorksafe Европейски информационен портал по безопасност на труда. Оценка на риска и превенция на професионалния рак”, финансиран от Европейската Комисия.