Д-р Стефан Недев

Образование:

1989-1995 г. - Висше образование по медицина МУ - Варна

Курсове и специализации:

1998-2002 г. - Специализация Очни болести - УМБАЛ ”Александровска” - София

2000-2001 г. - Лазертерапия, ехография и флуоресцеинова ангиография

2005 г. - Курс по Факоемулсификация - Инсбруг

2006 г. - Курс по Витреална хирургия - Виена

Месторабота:

От 2002 до сега - ГПСМП-ДЛЛОЗ „Светлина”

От 2007 до сега - СБАЛОБ „ЗОРА”