Д-р Чарита Боянова Ранкова

Месторабота:

УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Клиника по Очни болести Катедра по Офталмология

СОБАЛБ „Зора” АД

Образование:

1972 – 1975 Английска гимназия

1975 – 1982 Медицински Университет, София

 

Специализации:

1987 г. Специалност по Очни болести

1994 г. Очна клиника Мурфилд, Лондон,Англия,

Сектор глаукома.

1999г. Университетска Очна клиника, Атина, Гърция,

Сектор глаукома

Членства:

Член на борда и Секретар на Националната глаукомна Асоциация.