Конкурсът за специализанти ще се проведе на 30.03


СЪОБЩЕНИЕ

Предвид големия брой кандидати, всички, подали документи за участие в конкурса за 

длъжността „лекар, специализант по очни болести“, да се явят на 30.03.2018г., от 10.30 /десет и тридесет/  часа.

Конспекта можете да видите тук: