Лечение на Синдрома на сухото око с пулсова светлина въведе Очна болница "Зора"


Ново лечение на Синдрома на сухото око въведе Очна болница „Зора“. Болницата вече разполага с IPL апарат, който третира това заболяване с интензивна пулсова светлина. Това е съвременен метод, който подобрява състоянието на тези пациенти и облекчава симптомите.

Синдромът на Сухото око е едно от най-често срещаните офталмологични състояния, засягащо милиони хора. Причинява се от хронична липса на достатъчно овлажняване на окото и е по-често срещано при хората над 40-годишна възраст и при жените, както и при носещите контактни лещи.

Пациентите съобщават за дискомфорт, парене, чувство за чуждо тяло, умора в очите и зрителни смущения. Очите са зачервени, може да има чувствителност към светлината.

Слъзният филм се състои от три компонента – липиден, воден и муцинозен. За липидния компонент отговарят мейбомиевите жлези и ако те не секретират достатъчно, слъзният филм се изпарява твърде бързо. Счита се, че дисфункцията на мейбовиевата жлеза е сред основните причини за сухото око.   

Интензивната пулсова светлина (IPL) въздейства върху мейбомиевите жлези, като подобрява тяхната секреция. Техниката използва полихроматична светлина със спектър на дължина на вълната от 500 -1200 nm, която се насочва към кожата и се абсорбира чрез хромофори като меланин, хемоглобин и вода с развитието на топлина. Лечението започва от едното до другото слепоочие,  минава се по долната част на клепачите и се третира и  областта на носа, с леко припокриващи се приложения. В края на процедурата мейбомиевите жлези се експресират ръчно, за да се подпомогне секрецията. Повечето IPL протоколи за лечение включват 3 до 4 сесии, но броят на IPL сесиите може да варира в зависимост от тежестта на заболяването, характеристиките на пациента и субективното удовлетворение.

IPL терапията, въведена наскоро в областта на офталмологията, представлява процъфтяващо интересно поле, което води до значително по-добри резултати при пациенти с това заболяване.

Преди  лечението                                         След четири месеца лечение