Научно участие в ХІІ конгрес на Българско дружество по офталмология

Специалистите от Очна клиника "Зора" и "Светлина" участват с 8 доклада в 12-я Национален конгрес на Българско дружество по офталмология с международно участие.  Проф. д-р Ива Петкова бе модератор на симпозиум "Отново за ендофталмитите".

Темите, подготвени от нашите специалисти са следните:

  1. „Предизвикателството да коригираш хиперметропия с ексимерен лазер“  - д-р Миглена Методиева
  2. „Един подход при  лечението на неоваскуларната глаукома“ – д-р Андрей Маринов
  3. „Честотата и лечението на повишено вътреочно налягане след парс плана витректомия  с имплантация на силиконово масло поради отлепване на ретината“ – д-р Мария Янева
  4. „Анализ на резултатите след  оперативно  отстраняване  на  епиретинални  мембрани“ –  д-р Боряна Иринкова
  5. “ Lentis Comfort – една алтернативна пресбиопична корекция”  – д-р Каролина Телбизова
  6. „Първи резултати на имплантация на  PanOptix Toric”  – д-р Миглена Методиева
  7. “PanOptix  cрещу   Info” - д-р Каролина Телбизова
  8. „Фемтолазерасистираната катарактална хирургия и роговичен ендотел“  – д-р Мария Янева

Постерна сесия: Клиничен случай на пациентка с нелекувана хронична лимфоцитна левкемия и хориоидни гънки, д-р Боряна  Иринкова, доц. д-р Евгения Илиева.