Нови хоризонти в лечението на макулната дегенерация, свързана с възрастта

Статия "Нови хоризонти в лечението на макулната дегенерация, свързана с възрастта" на д-р Анан Георгиева, Списание GP News, бр. 8, 2016 г.