Офталмологията - фокус на персонализираната медицина


Персонализираната медицина е бъдещето на медицината. Нейното значение става все по-голямо не само в онкологията, а и при други медицински специалности, сред които и офталмологията. Това бе споделено от участниците в Училището по персонализирана медицина, което се проведе на 6 юни в Acibadem City Clinic Болница Токуда.

Проф. д-р Ива Петкова изнесе лекция за макулната дегенерация, свързана с възрастта и предизвикателствата в лечението на това заболяване. Персонализираната медицина препоръчва лечението на всеки пациент да бъде спрямо неговите индивидуални характеристики, генотип, както и въвежданто на генетични тестове при диагностиката и лечението на различните заболявания. Този модул на училището бе посветен на ролята и мястото на персонализираната медицина в психиатрията, неврологията и офталмологията.