Показаха нов метод за операция на перде

Статия във вестник "Жълт труд", бр.40 от 2016 г.