Последен модел микроскоп в операционната на Очна болница "Зора"


Очна болница "Зора" вече разполага с последен модел операционен микроскоп OPMI Lumera 700. Съвършените очни операции са невъзможни без съвременна апаратура. В микрохирургията, каквато е хирургията на окото, перфектният образ е повече от задължителен.

Хирургът трябва да види невидимото, за да усъвършенства своите движения и да опази и възстанови най-ценното за пациента – неговото зрение. Този микроскоп е производство на световния лидер в сферата на оптиката и оптоелектрониката, Carl Zeiss. Той показва и най-фините анатомични детайли на окото.

  • Микроскопът е мощен компютър – в него могат да бъдат интегрирани допълнителни системи за дигитална асистенция. Една от тях помага на пациентите с роговичен астигматизъм при операция на перде, за максимално бързо и прецизно поставяне на лещите.
  • Образите от ОСТ – т.нар. „очен скенер“ също могат да се пренасят в този микроскоп и да дават информация в реално време на хирурга, без да се прекъсва оперативната процедура.
  • Тази система за добавена реалност е изключително полезна за различни типове хирургични интервенции на преден и заден очен сегмент. Сканирането на очните структури в реално време позволява на хирурга да следи прогреса и да взима информирани решения, като всичко това води до постигането на по-добри следоперативни резултати за пациента.