Проф. д-р Ива Петкова

 

Проф. д-р Ива Петкова

Образование и месторабота

1975-1981 г. – Медицинска академия – София

1983 г. – асистент в Катедра по офталмология – София

1986 г. – придобиване на специалност по очни болести

1988 г. – старши асистент в Катедра по офталмология

1991 г. – главен асистент в Катедра по офталмология

2007 г. – доцент към Катедрата по офталмология

2013 г.-  професор към Катедрата по офталмология

Месторабота:

1981 – 1983 г. – Военно-почивен дом Витоша

1983 – 1985 г. – Първа очна клиника, Научен институт по очни болести

1985 – 2007 г. – Отделение по витреоретинена хирургия, Клиника по офталмология

От 2007 г. – Завеждащ отделение по витреоретинна хирургия

От 2008 г. – Завеждащ Катедра по офталмология

Специализации:

1989 г. – Клиника по витреоретинна хирургия, Кьолн, Германия ( Prof. K. Heimann )

1994 г. – Moorfield’s Eye Hospital, London, England ( Prof. P. Leaver, Prof. Z. Gregor )

2001 г. – St. Luc Hospital – Brusseles, A. Z. Midellheim – Antverpen, ( Dr. A.C.Gribomont, Dr. C. Claes )

Придобита научна степен "доктор" на тема: "Усложнения и поведение след тампонада със силиконово масло и дългодействащи газове след парс плана витректомия"

Присъдено научно звание "доцент" през 2007 г.

 

Чужди езици: английски, руски, немски

 

Член на следните научни дружества:

• Българско дружество по офталмология
• Съюза на офталмолозите в България
• Асоциация по глаукома
• EVRS ( Европейска асоциация на витреоретиналните хирурзи )
• European Society of Retina Specialists
• American Academy of Ophthalmology