Специалисти по здравни грижи

М.с. Антоанета Здравкова - Главна мед. сестра
М.с. Антоанета Мечкарска 

М.с. Бойка Иванова
М.с. Богданка Николова
М.с. Весела Йочкова-Харизонова
М.с. Галина Спасова
М.с. Галя Анастасова
М.с. Горица Миткова
М.с. Донка Колева
М.с. Емилия Ангелова
М.с. Мариета Тодорова
М.с. Мариела Димитрова