Сухо око - диагностика и лечение

Сухо око - диагностика и лечение, сп. д-р Ана Георгиева, списание MedPost, бр. 9 от септември 2015 г.