Цени

Очна болница "Зора" има сключен договор с НЗОК за диагностика и лечение на очни заболявания и работи с направления, издадени от общопрактикуващ лекар или специалист. 

  Ценоразпис на платените медицински услуги   
     
Преглед/ изследване/ операция Цена
1 Първичен преглед при професор  70 лв.
2 Вторичен преглед при професор  40 лв.
3 Пълен преглед при специалист  40 лв.
4 Вторичен преглед при специалист (до 30 дни след първия) 20 лв
5 Преглед за телескопични очила 80 лв.
6 Изчисляване на леща 40 лв.
7 Безконтактна тонометрия   10 лв.
8 Оглед с  Goldmann  30 лв
9 Компютърна периметрия  30 лв
10 Пахиметрия  30 лв
11 Оптична  кохерентна  томография  (ОСТ) 100 лв.   
12 Топография  40 лв.
13 Авторефрактометрия 15 лв
14 Гониоскопия 20 лв
15 Ендотелна микроскопия  110 лв.   
16 Флуресцеинова ангиография с консултация 70 лв.
17 Лазерна терапия при заболяване на ретината (за едно око)  40 лв.
18 Лазерна трабекулопластика едно око       100 лв.
19 YAG-лазер терапия/капсулотомия/иридектомия  100 лв.
20 Интравитреална апликация на лекарствен продукт (без цена на медикамента)  150 лв. +  
21 Парабулбарна инжекция 10  лв.
22 Субконюнктивна инжекция 10 лв.
23 Крослинкинг 800 лв.
24 Първичен преглед при кератоконус 120 лв.
25 Обстоен преглед  за лазерна корекция 150 лв.
26 Контролен преглед след лазерна корекция (до 5 месеца след корекцията) не се заплаща
27 Заключителен контр.  преглед след лазерна корекция (на 6-я месец) 40 лв.
28 Лазерна корекция на 1 око - LASIK  1200 лв.
29 Лазерна корекция на 2 очи - LASIK  2300 лв.
30 Рефрактивна лазерна корекция на  1 око - FEMTO  LASIK 1600 лв.
31 Рефрактивна лазерна корекция на  2 очи - FEMTO LASIK 3200 лв.
32 Рефрактивна лазерна процедура при  катаракта   1000 лв. 

Други услуги

Стая за придружител (в хотелското крило на клиниката) - 50 лв. на вечер

ВИП стая единично настаняване  - 40 лв. на вечер