Цени

Очна болница и Медицински център "Зора" имат сключен договор с НЗОК за диагностика и лечение на очни заболявания и работят с направления, издадени от общопрактикуващ лекар или специалист. 

Имаме сключен договор със следните фондове за допълнително здравно осигуряване: ДЗИ-Животозастраховане, "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп", "Уника Живот", ОЗОК-Здравно застраховане, Застрахователна компания "Надежда", Дженерали Застраховане.

В случаите, когато пациентът има осигуряване в друга здравноосигурителна компания, му се издава фактура, която може да представи пред своя застраховател. 

Ценоразпис платени услуги (цена в лв.)           

Първичен преглед при професор - 80

Вторичен преглед при при професор (до 45 дни след първия) - 50

Първичен преглед при д-р Маринов  - 55

Първичен преглед при специалист  - 50

Вторичен преглед при специалист (до 30 дни след първия) - 25

Преглед за телескопични очила - 100

Изчисляване на леща - 50

Безконтактна тонометрия   - 10

Оглед с  Goldman  - 30

Компютърна периметрия /за едно око/ - 20

Пахиметрия - 30

Оптична  кохерентна  томография  (ОСТ) - 100

Ангио ОСТ – 100

Оптична  кохерентна  томография  (ОСТ) + Ангио ОСТ - 150

Кордиметрия - 50

Ортоптични упражнения на апарат Synoptophor - 3 дни  - 200

Пакет "Диагностика на глаукома", включващ: преглед, ОСТ, тонометрия /2-3 пъти/, компютърна периметрия, офталмоскопия – 160 лв.

Топография  -   50

Видеоретиноскопия     - 20

Гониоскопия -  20

Ендотелна микроскопия - 110

iTrace Аберометрия и топография -  100 

Флуресцеинова ангиография с консултация -  70

Ангиография с индоцианиново зелено /ICG/   - 300

Апаратно изследване на слъзна секреция - 60

Лазерна терапия при заболяване на ретината (за едно око)    - 60

Лазерна трабекулопластика едно око     - 100

YAG -лазер терапия /капсулотомия /иридектомия -     150

Лазерна терапия при глаукома - 100

Циклофотокоагулация -  300

Интравитреална апликация на лекарствен продукт   (без цена на медикамента) -  200+ 

Парабулбарна инжекция -         20

Субконюнктивна инжекция- 20

Крослинкинг -  800

Първичен преглед при кератоконус -  120

Обстоен преглед  за лазерна корекция - 150

Контролен преглед след лазерна корекция (на 3-тия месец след корекцията) - 50

Заключителен контр.  преглед след лазерна корекция (на 6-я месец) - 100

Интензивна пулсираща светлинна терапия /IPL/ на двете очи - до 4-та процедура - 150

Интензивна пулсираща светлинна терапия /IPL/ на двете очи - след 4-та процедура, от 5-та до 10- та последователни процедури - 120

 Интензивна пулсираща светлинна терапия /IPL/ на цяло лице - 200

Лазерна корекция на 1 око - LASIK  -     1 200

Лазерна корекция на 2 очи - LASIK - 2 400

Рефрактивна лазерна корекция на  1 око - FEMTO  LASIK -         1600

Рефрактивна лазерна корекция на  2 очи - FEMTO LASIK - 3200

Рефрактивна лазерна процедура при  катаракта -  1000

Предоперативна анестезиологична консултация - 50

Промиване на слъзни канали  - 20

Отстраняване на конци, превръзки и др. манипулации - 20

Мускулна инжекция -   20

Венозна инфуция -  20

Издаване на дубликат на медицинска документация -10

Издаване на етапна епикриза - 25

Придружител в отделение -     50/ден

Стая за придружители - 60/ден

Стая за придружител  - лукс -   70/ден

Самостоятелна  стая за придружител  - 50/ден

VIP-стая за пациенти     - 50/ден

Пакет с  твърда леща  MC / LX / MT / CZ / Cima - 430

Пакет с мека стандартна леща SA /MA /Sensar /Hoya 3-piece/ Еye Fold   - 770

Пакет с монофокална асферична леща  L-313   - 860

Пакет с асферична леща  IQ /Tecnis /Lucia /Hoya /ENVISTA /EyeCee One - 970

Пакет с твърда преднокамерна леща Artisan   - 1,000

Пакет с монофокална  леща CLAREON - 1 020

Пакет с мултифокална леща  COMFORT – 1 180

Пакет с бифокална  леща LISA 809 – 1290

Пакет с монофокална леща TORBI  709  /до 6 д. цил. / - 1290

 Пакет с монофокална торична леща  Toric T2-T3/Tplus - 1 305

Пакет с мека  леща Tecnis /Eyhance/ - 1305 лв.

Пакет с мека леща ACUNEX Vario – 1370

Пакет с мека  монофокална леща ZOE  - 1050     

Пакет с мултифокална мека  леща LARA  - 1459            

Пакет с монофокална леща TORBI  709  /6 -12 д. цил. / - 1500

Пакет с торична леща  Toric T4-T9/TplusХ - 1500

Пакет с мултифокална торична  леща LARA TORIC - 1719

Пакет с мултифокална торична леща Comfort Toric - 1800

Пакет с мултифокална мека леща RESTOR / PANOPTIX     - 2045

Пакет с мултифокална  леща Mplus  – 2200

Пакет с трифокална  леща LISA 809 – 2250

Пакет с мека леща  Vario  Max– 2 280

Пакет с мултифокална  леща Lentis Max  – 2560

Пакет с мултифокална торична леща Mplus Toric  - 2 500

Пакет с  торична леща LISA TORIC 939 – 2 805

Пакет с мултифокална торична леща ART/PANOPTIX TORIC – 2 805

Избор на лекар по АПР № 19 - 100

Избор на екип по АПР № 19 -   300

Избор на екип по АПР № 20 -   300

Избор на лекар  по АПР № 21 – 60

Избор на екип – интравитреална инжекция -   100

Избор на екип по АПР № 21 -   200

Избор на лекар по КП №130 -  150

Избор на екип  по КП №130 - 300

Рибофлавин  /при крослинкинг/ - 150

Имплант XtraFocus - 1,800

Очен имплант при енуклеация – 690

Избор на лекар  по КП №131 - 150

Избор на екип по КП № 131 - 300

Избор на екип при кератопластика – 500

Пакет подготовка и проследяване на пациент за/с кератопластика – 600 лв.

Амниотична тъкан – голям размер -     220

Амниотична тъкан – малък размер - 180

КП№ 135  ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА РЕТИНА, СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО И ТРАВМИ, ЗАСЯГАЩИ  ЗАДНИЯ ОЧЕН СЕГМЕНТ               

Избор на екип  700         

Пакет - без тампонада/евакуация*                      700         

Пакет с имплант силиконово масло 1000*         790        

Пакет  с имплант силиконово масло 5000*        810        

Пакет  с имплант тежка течност *                          848         

Пакет  с експандиращи газове*                             830        

Пакет  с имплант силиконово масло + тежка течност* 940         

Пакет за конвенционална операция при отлепване на ретината с имплант за еписклерално усилване*         748                  

* В пакетите  е включена такса "Избор на екип"            

 Оперативно лечение на птеригиум - 250 лв.

Оперативно лечение на халацион - 200 лв.

Оперативно лечение на птоза -  500 лв.

Пластика на ектропион/ентропион - 450 лв.

Блефаропластика  /за едно око/ - 500 лв.

Оперативно отстраняване  на ксантелазми /за едно око/ -250 лв.

Интензивна пулсираща светлинна терапия /IPL/ на двете очи - 150 лв.