8 доклада представи Очна болница "Зора" на Конгреса на БДО през 2019 г.


8 научни доклада представиха специалистите от Очна болница "Зора" на провелия се в Боровец в периода 24-27.10.2019 13-ти конгрес на Българското дружество по офталмология. 

Темите са следните:

Mix-and-Match за корекция на пресбиопия – Проф. д-р И. Петкова, д-р К.Телбизова, д-р Б. Върбанова

Причини за неповлияващ се от лечение диабетен макулен едем - Проф. д-р И. Петкова,  д-р К.Телбизова

Класическа трабекулектомия – кои са рисковете, които да се стремим да избегнем - Д-р А. Маринов

Правила за избор на мултифокална леща. Индикации за отказ от страна на факохирурга - Д-р М. Методиева

Кошмари и възходи във факохирургията - Филм – Проф. д-р И. Петкова

Макулна хирургия – казуистика или стандарт за качество - Проф. И. Петкова

Фемтосекунден лазер в катаракталната хирургия - Проф. И. Петкова

Алиментарно обусловена обратима загуба на зрителна функция – Д-р А. Маринов

Курс лазери в офталмологията  - модератор - проф. И. Петкова