Автофлуоресценция

Това е един от най-съвременните методи за диагностика и проследяване на суха форма на сенилна макулена дегенерация. Методът се базира на способността на някои вещества при осветяването им със светлина с определена дължина на вълната, да излъчват светлина със специфична дължина на вълната. Автофлуоресценцията  в очното дъно се дължи главно на липофусцина (ЛФ) в клетките, по–специално в клетките на пигментния епител.

Методът намира приложение и в диагностиката на много други болести на ретината.
Автофлуоресценцията е нов надежден метод за неинвазивна диагностика на дегенеративните промени в ретината, включително и при деца, предоставящ специфична информация, допълваща данните от оптичната кохерентна томография и флуоресцеиновата ангиография.