Венозна оклузия на ретината

Клоновата венозна оклузия представлява блокиране на част от кръвообръщението на ретината. При блокирането на венозното кръвообръщение се стига до повишаване на налягането в капилярите, което от своя страна довежда до изтичане на плазма и кръв в слоевете на ретината. Възрастта, високото кръвно налягане, диабетът и тютюнопушенето са рискови фактори за това заболяване, което по своята същност е идентично с мозъчните инсулти и сърдечните инфаркти. При около 10% от пациентите, прекарали клонова венозна оклузия, съществува риск и за другото око.

Две са усложненията на клоновата венозна оклузия, заплашващи зрението: оток на макулата (централната част на ретината) и неоваскуларизации (прорастване на нови абнормни, неистински съдове на ретината). Повишената пропускливост на съдовете в областта на макулата води до оток на макулата. Признаците за това са замъгленото зрение и загуба на част от зрителното поле.

Флуоресцеиновата ангиография е много полезно изследване, с което се преценява степента на отока и се определя необходимостта от лазертерапия.

Неоваскуларизациите могат да доведат до две усложнения: неоваскуларна глаукома и кръвоизлив в стъкловидното тяло (вътрешността на окото). Прилагането на лазертерапия е от голямо значение за предотвратяването на тези усложнения.

 

Оклузията на централната ретинна вена може да се раздели на два вида: Едемна (по-леката форма) и исхемична (по-тежката форма).

Флуоресцеиновата ангиография позволява разграничаване на двата вида на това заболяване. Исхемичната оклузия на централната вена може да доведе до образуване на неоваскуларизации в предната част на окото в областта на ириса. Запушването на камерния ъгъл (ъгълът между роговицата и ириса, откъдето се оттича вътреочната течност) от неоваскуларизациите може да доведе до повишаване на вътреочното налягане, причиняващо неоваскуларна глаукома. Това е много сериозно усложнение, което е съпроводено със сериозна загуба на зрение, силни болки, а понякога и загуба на окото. Лазертерапията е единственият метод за предотвратяване на развитието на този вид усложнение. В по-тежки случаи може да се наложи и вътреочна апликация на Avastin.