Епиретинна мембрана

Макулата е специализирана част от ретината, отговаряща за ясното централно зрение. Епиретинната мембрана или т.н. ”целофанова макула” представлява абнормен разтеж на клетки върху макулата.

Окото е изпълнено с гелообразна структура, наречена стъкловидно тяло. С годините стъкловидното тяло започва да се свива и става по-плътно, като започва да дърпа ретината, което може да доведе до малки дефекти върху нея. Когато това нещо се случи в областта на макулата, започва възстановителен процес, изразяващ се в прорастване на клетки от вътрешните ретинни слоеве върху самата макула. Този тънък слой от клетки върху макулата предизвиква механично сбръчкване на ретината.

Резултатът е замъглено виждане и разкривяване на образите.

В повечето случаи лечение не се налага поради минимални изменения, но при някои случаи зрителните симптоми са много силно изразени, което изисква хирургична намеса.

Процедурата се нарича витректомия, като целта е със специални микрохирургични инструменти да се отстрани мембраната върху ретината и по този начин да се премахне механичната й деформация. След 10-12 седмици от процедурата, когато ретината заеме нормалното си положение, може да се очаква подобряване на зрението.