Лазерна терапия при макулна дегенерация

Лазерна терапия при влажна форма на МДСВ (макулна дегенерация, свързана с възрастта)

Целта на лазертерапията е да унищожи ХНМ (хориоидна неоваскуларна мембрана), която уголемявайки се по размери при липса на лечение, притиска и унищожава ретината. С обикновените лазери, могат да се обработват само  ХНМ, които са извън центъра на макулата. За съжаление тези ХНМ са много по-малко в процентно съотношение от онези, заемащи централната част. Централно разположените ХНМ могат да се третират с фотодинамична терапия с Visudyne и с лазер, който не уврежда ретинните клетки. Преди терапията върху роговицата се поставя контактна леща. Очният лекар се ръководи от предварително направената флуоресцеинова ангиография

След месец на пациента трябва да бъде направена повторна ангиография и ОСТ, за да се прецени ефектът от лечението.