Лазерна терапия при макулна дегенерация

Лазерна терапия при влажна форма на МДСВ (макулна дегенерация, свързана с възрастта)

Целта на лазертерапията е да унищожи ХНМ (хориоидна неоваскуларна мембрана), която уголемявайки се по размери при липса на лечение, притиска и унищожава ретината. С обикновените лазери, могат да се обработват само  ХНМ, които са извън центъра на макулата. За съжаление тези ХНМ са много по-малко в процентно съотношение от онези, заемащи централната част.

Очният лекар се ръководи от предварително направената флуоресцеинова ангиография.

След месец на пациента трябва да бъде направена повторна ангиография и ОСТ, за да се прецени ефектът от лечението.