Лечение

Единственото лечение на катаракта е хирургичното. 

Хирургичното лечение на катарактата се състои в премахването на помътнялата леща и заменянето й с изкуствена. Преди развитието на съвременната микрохирургия с вътреочни импланти изходът от катаракталната хирургия е бил доста по-лош от този в наши дни. Очните хирурзи е трябвало да чакат катарактата да „узрее”, т.е. да помътнее в значителна степен, преди да предложат интервенция за премахването ú. В днешно време катарактата се оперира в доста по-ранни стадии от развитието й, като по този начин се намалява рискът при хирургичната интервенция.

Понастоящем има два типа операции за премахване на катарактата:

Екстракапсулна: Хирургът премахва цялата леща, оставяйки задната част на лещената капсула. Недостатъкът на този тип операция се състои в това, че оперативният разрез трябва да е по-голям, което води до необходимостта от шевове и наличието на следоперативен астигматизъм.

Факоемулсификация: Хирургът премахва лещата с помощта на специален наконечник с ултразвукови вълни. Предимствата са малкият разрез, който не налага шевове, по-бързото заздравяване и малък или липсващ постоперативен астигматизъм. Това е възможно благодарение на малката инцизия (разрез) на роговицата. Вътреочното налягане запечатва разреза, който впоследствие зараства без шевове.

За премахване на пердето предната част на лещената капсула се отстранява с много внимателно кръгово разкъсване (капсулорексис).

Уплътнената вътрешна част на лещата се раздробява с помощта на ултразвукови вълни и се изсмуква посредством вакуум през вече направения малък разрез.

Изкуствената вътреочна леща се вкарва сгъната през малкия отвор, като вътре в окото се разгъва и застава в запазената задна капсула на лещата.

Най-съвременният подход при операцията на катаракта е използването на т.нар. фемтосекунден лазер. Той се използва за първия етап от операцията - извършването на разрезите. Те се правят от лазера, без хирургът да докосва окото. Подобна точност не е постижима от нито един хирург в света.

В Очна болница "Зора" използваме най-съвременният апарат за този тип операция - Alcon LenSx® лазер.