Макулна дупка

Макулата е частта от ретината, отговаряща за ясното централно виждане. Макулната дупка представлява дефект в центъра на ретината, развиващ се за различен период от време.

Вътрешността на окото е изпълнена с гелообразна субстанция, наречена стъкловидно тяло. С годините стъкловидното тяло се свива и се отделя от ретината. В повечето случаи този процес преминава без усложнения. При някои хора обаче може да има по-здраво свързване между стъкловидното тяло и ретината, което в този процес на свиване може да доведе до дърпане на ретината и оформяне на малка дупка в централната й част (макулата), т.е. така развитие на така наречената макулна дупка. Течност от стъкловидното тяло може да премине през дефекта и да предизвика локализирано отлепване на ретината в центъра.

Симптомите при макулна дупка са същите както при повечето заболявания на централната част на ретината:
- замъглено зрение;
- разкривяване на образите;
- затруднено четене и невъзможност за различаване на фини детайли;
- сива зона в централното зрително поле.

Диагнозата макулна дупка се поставя от очен лекар след разширяване на зениците и оглед на задния очен сегмент. Флуоресцеиновата ангиография и ОСТ са необходими за установяване дали макулната дупка сe дължи на гореспоменатата причина или е резултат от друго заболяване.

След въвеждането на микрохирургичната техника, наречена витректомия, понастоящем е възможно възвръщане на част от зрението на пациенти с макулна дупка. Премахването на стъкловидното тяло заедно със зоните на дърпане на ретината е в основата на тази хирургична интревенция. За да се постигне най-добър резултат по време на операцията, в окото се вкарва специален газ, чиято функция е да притиска отлепената централна част на ретината към стената на окото.Тъй като макулата е в задната част на окото, пациентът трябва да остане в позиция „лице надолу”, която да позволи на газовия мехур да притиска макулата. От много голямо значение за постигане на възможно най-добро следоперативно зрение е пациентът да остане в тази позиция в течение на две-три седмици. Поради тази причина пациентът трябва да знае, че стриктното спазване на тези изисквания е от съществено значение за добър резултат.