Мътнини, светкавици и задно отлепване на стъкловидното тяло

Плуващите мътнини са малки полупрозрачни частички, които се движат в стъкловидното тяло – прозрачната гелообразна течност, изпълваща вътрешността на окото. Плуващите мътнини обикновено са безобидни и се забелязват от много хора.

С времето стъкловидното тяло се разводнява и се отделя от задната част на окото, където е захванато за ретината. Този процес, наречен отлепване на стъкловидното тяло, се случва нормално при повечето хора във възрастта между 40 и 70 години.

Мътнините и светкавиците често са резултат от този процес. Дърпането на ретината предизвиква светкавиците.

Ако по време на този процес има разкъсване на кръвоносен съд на ретината, се получава кръвоизлив в стъкловидното тяло. Ако стъкловидното тяло е по-силно сраснало с ретината и ако тя е по-слаба в определени зони, може да се получи разкъсване на ретината. Когато има разкъсване на ретината, съществува голям риск от отлепването й.

Отлепването на стъкловидното тяло е причина за повечето отлепвания на ретината. Ако човек има симптоми на отлепване на стъкловидното тяло (подвижни мътнини, светкавици, дъжд от точици), е много важно да премине на спешен преглед при очен лекар за евентуалното откриване на съществуващо рeтинно разкъсване. С оглед ранното откриване на такова се изисква обстоен преглед на ретинната периферия, където стават повечето разкъсвания. За целта се използва специална триогледална призма. Ако се открие наличието на ретинно разкъсване, провеждането на лазертерапия предотвратява в 95% от случите по-сериозното отлепване на ретината. Нормално е след първоначалното отлепване на стъкловидното тяло мътниите и светкавиците бавно да намаляват. Ако обаче те се увеличат или се появи тъмна зона в част от зрителното поле, това може да означава, че е налице отлепване на ретината.