Отлепване на ретината

Ретината е светлочувствителна тъкан, разположена върху задната стена на окото. Центърът на ретината,наречен макула,е отговорен за централното ясно виждане. Когато ретината се отлепи, тя се отделя от задната стена на окото, при което се лишава от кръвоснабдяване. Централното зрение се загубва, ако макулата остане отлепена. Три са причините за отлепване на ретината:

Регматогенно отлепване на ретината: дължи се на разкъсване на ретината, което позволява на втечненото стъкловидно тяло да премине под нея. Това е най-честият вид отлепване на ретината и обикновено се получава, когато има задно отлепване на стъкловидното тяло. Ето защо е от голямо значение при наличието на симптоми на задно отлепване на стъкловидното тяло да се отиде на очен лекар възможно най-бързо.

Ексудативно отлепване на ретината: дължи се на изтичане на течност под ретината, без наличие на разкъсване. Най-честа причина са макулната дегенерация, свързана с възрастта, тумори и възпалителни процеси.

Тракционно отлепване на ретината: дължи се на дърпане на ретината, обикновено от фиброзна тъкан, откъм вътрешността на окото.
Пролиферативната диабетна ретинопатия е най-честата причина за този вид отлепване.

Лечение
То е единствено хирургично. Понастоящем има два вида оперативни интервенции: външна с поставяне на склерална пломба и витректомия.