Очна болница "Зора" използва система за диагностика, достъпна само в 30 болници в света

Очна болница "Зора" внедри рутинно в своята практика система за диагностика, достъпна само в 30 държави в света. Това е първият двускоростен оптичен кохерентен томограф (ОСТ) с възможност за 200 000 скана(среза) в секунда. Така Очна болница "Зора" е една от малкото клиники в целия свят, способни да предложат на своите пациенти тази високотехнологична система за диагностика. Подобни системи са налични само в големи университетски клиники и специализирани офталмологични центрове в 30 държави в света.  

Платформата PLEX® Elite 9000 на ZEISS представлява оптичен кохерентен томограф от последно поколение, чиято технология разкрива пред  ретинални и глаукомни специалисти нови хоризонти относно анатомичната структура и микроваскуларната мрежа на окото. Очният томограф  сканира бързо и прецизно структурите в заден очен сегмент и предоставя детайлна информация за широк спектър от анализи, свързани с диагностика и проследяване на значими заболявания като макулна дегенерация, глаукома, диабетна ретинопатия и др.

Скоростта и дълбочината на сканиране при PLEX® Elite 9000 са близо два пъти по-добри в сравнение с техническите възможности на конвенционалните оптични очни томографи, което издига образната диагностика на окото на друго ниво. Двускоростната технология разширява обхвата на изследванията и улеснява вземането на решения от специалистите, което е от пряка клинична полза за всички пациенти. Апаратът разполага и с допълнителен модул, който извършва неинвазивна широкоъгълна ангиография на кръвоносните съдове на ретината и то само с едно сканиране.