Периферна лазерна иридотомия при глаукома

 

Тази процедура, наричана YAG иридотомия се прилага при глаукома с тесен или закрит камерен ъгъл, при която вътреочната течност не може да се оттече през него поради закриването му от ириса, който е издут напред.

Лазерната иридотомия цели създаването на малка дупка в периферията на ириса като алтернативен път за преминаване на вътреочната течност.
Това довежда до изместване на ириса назад и отваряне на камерния ъгъл.

 

Процедурата се извършва през контактна леща след капкова анестезия.
Пациентите трябва да поставят няколко дни след това противовъзпалителни капки.