Презентация на доц. д-р Евелина Пазванска в научната конференция "Интегрирана грижа за пациентите с очни проблеми - интердисциплинарни решения"

Презентацията "Изисквания и особености при подготовката и анестезията на възрастни пациенти в очната хирургия" е изнесена от името на доц. д-р Евелина Пазванска на Научната конференция „Интегрирана грижа за пациентите с очни проблеми – интердисциплинарни решения“, която се проведе в периода 7-9 април 2023 г. в Астория Гранд хотел, гр. София.