Редките очни болести - водещата причина за слепота при децата и младите хора в Европа


В края на м. февруари всяка година се отбелязва Седмицата на редките болести. Част от тях са редките очни болести - водеща причина за слепота при децата и младите хора в Европа. В интервютата на д-р Петя Стратиева и проф. Радка Кънева, предоставени от Сдружение "Ретина България", е засегната темата за редките очни болести и какво е положението с проследяването им у нас.

Д-р Петя Стратиева е доктор по медицина със специалност по имунология и доктор на науките по молекулярна биология. Тя е един от основателите на „Ретина България“, а от август 2018 е ангажирана с изграждане на капацитет и развитие на Централна и Източна Европа за „Ретина Интернешънъл“. Участва в Съвета на Федерациите на Европейската Асоциация по Редки Болести (EURORDIS). От март 2019 г. е член на Консултативния Съвет към Европейската Референтна Мрежа по Очни Болести (ERN-EYE) от страна на европейската пациентска застъпническа група (EPAG).

Проф. Радка Кънева, е ръководител на Центъра по молекулна медицина (ЦММ) в Медицинския университет в София - водещ научен център в областта на генетични и геномни изследвания на чести и редки наследствени заболявания, онкогенетика и персонализирана медицина.

Професор е по биохимия в катедрата по медицинска химия и биохимия в МУ - София. Координатор е на българския хъб за биобанкиране, част от европейската научна инфраструктура за биобанкиране (BBMRI-ERIC). Член на управителния съвет на Българската асоциация по персонализирана медицина. Автор и съавтор в над 150 публикации, с над 3500 цитирания. Носител на множество награди за научната си и преподавателска дейност.

Професор Радка Кънева завършва висшето си образование в Биологически Факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност биотехнологии, генно и клетъчно инженерство. Специализирала е молекулярна биология в Катедрата по биохимия на Университета в Оксфорд, Англия през 1993-1994 г. и молекулярна генетика в Института по човешка генетика, Университета на Бон, Германия като стипендиант на Alexander von Humboldt Research Foundation през 2000-2002 г. 

Интервю с д-р Петя Стратиева

Интервю с проф. д-р Радка Кънева