Световен ден за борба с диабета - как диабетът засяга очите

От диабет в България страдат над половин милион души. Част от тях не знаят за болестта си. Тип 1 засяга около 10-15% от диабетиците. Тип 2 засяга останалата група.

Вследствие и на двата типа може да бъдат увредени очите. Дълго нелекуваният диабет и лошият котрол на кръвната захар са двата основни рискови фактора. Влияние оказва и наличен метаболитен синдром - с повишени стойности на кръвното налягане и влошен липиден статус.

Очите могат да бъдат засегнати по различни начини. Едно от проявленията са

чести халациони, популярно наречени ечемици

по клепачите. Случва се понякога по повод рецидивиращи халациони да се препоръча изследване на кръвна захар и така да се установят повишени стойности. Започва се с консервативно лечение и ако то не помогне, се налага оперативно.

Високата кръвна захар може да доведе до по-ранно развитие на катаракта, налагаща оперативно лечение.

Най-честото и сериозно очно усложнение на диабета е

диабетната ретинопатия.

Това е микроангиопатия, при която високите стойности на кръвната увреждат най-малките кръвоносни съдове. Нарушенията в съдовата стена водят до повишена пропускливост на съдовете или тяхното запушване.

Съществуват две форми: непролиферативна диабетна ретинопатия (НПДР) и пролиферативна  ринопатия (ПДР).

При НПДР се наблюдава разширение на капилярната стена с формиране на микроаневризми, характиризиращи се с повишена пропускливост. Те са предпоставка за формиране на макулен оток - основната причина за намаление на зрението при тези диабетици. Друга находка в очното дъно при НПДР са интраретинални кръвоизливи.

При ПДР се формират некачествени кръвоносни съдове и се разраства фиброзна тъкан. Причините са недоброто изхранване на ретината с кислород вследствие запушване на малките кръвоносни съдове. Това стимулира образуването на неосъдове, които са предпоставка за кървене в стъкловидното тяло или за тракционно отлепване на ретината при тежки случаи.

За правилна диагностика е необходима задълбочена анамнеза, включваща информация за давността на диабета,  за неговия контрол, дали е прилагано лечение на диабетната ретинопатия. Извършва се обстоен очен преглед с разширяване на зениците и оглед на очните дъна. При налични промени се прави оценка на тяхната тежест и дали се налагат допълнителни изследвания или проследяване на определен интервал от време.

В помощ на офталмолозите за оценка на тежестта на диабетната ретинопатия идват съвременните диагностични изследвания – флуоресцеинова ангиография (ФА), ОСТ – ангио, т.нар. очен скенер – ОСТ (оптична кохерентна томография). Чрез ОСТ се преценява дали има патологични промени в макулата и служи за проследяване след приложеното лечение с антирастежни фактори.

Има съвременно лечение

и при двата вида диабетната ретинопатия.

При НПДР, когато промените са начални, може да се препоръча прием на медикаменти за заздравяване на съдовата стена.

Лазерното лечение намира все по-ограничено приложение във връзка с все по-широко използваните медикаменти за вътреочно приложение - anti VEGF препарати. Те се инжектират във витреалната кухина. Започва се с три инжекции през 1 месец за стабилизиране състоянието на макулата. При добро повлияване от лечението интервалите може постепенно да се разширят. В България има официално разрешен един препарат за лечение на диабетния макулен оток, покриван от Националната здравноосигурителна каса.

При ПДР, когато се установят патологични неосъдове, се налага приложи лазер на цялата ретина през интервали от около 3-4 седмици.

При кръвоизлив в стъкловидното тяло се преценява дали може да се приложи лазер след разнасянето му, или се налага оперативно лечение.

При тракционно отлепване на ретината поведението е изчаквателно, когато не e застрашена макулата, и е оперативно, когато тя е отлепена или има риск да се отлепи.

Друг вид засягане на очите е

 

неоваскуларната глаукома.

 

Тя се дължи на прорастване на нови кръвоносни съдове в структурата, отговорна за оттичането на вътреочната течност. Често се повишава вътреочното налягане с изразена субективна симптоматика, трудно контролирана от консервативното лечение и често налагаща оперативно лечение.

За отлагане на проявите на захарния диабет в очите се препоръчва добър контрол на кръвната захар и ежегодни профилактични прегледи при офталмолог. При диабет тип 1 се препоръчва обстоен преглед да се извърши около 5 години след диагностицирането му, а при диабет тип 2 - скоро след поставяне на диагнозата, защото е възможно вече да са налични промени в очнита дъна.

Автор: д-р Пламен Йорданов, Очна клиника „Зора”