Участие на лекари от "Зора" в Международния биомедицински конгрес София

От 20 до 22 октомври 2023 г. в Иновационен форум “Джон Атанасов” на "София Тех Парк" се проведете поредното издание на Международния биомедицински конгрес София - IBCS. Нашите лекари д-р Димитър Димитров и д-р Боряна Иринкова бяха модератори на уъркшоп “Катаракта”, в рамките на който имаше и симулации за оперативно лечение. На специално монтиран операционен микроскоп бяха демонстрирани операции на изкуствени очи и бяха дискутирани всички иновации в хирургията на катаракта.