Фотодинамична терапия

 

Фотодинамичната терапия е лечение на усложненията от някои заболявания като макулна дегенерация, свързана с възрастта, високостепенно късогледство, ангиоидни стрии, централен хеморагичен ретинит, при които се образува  хориоидна неоваскуларна мембрана.

Фотодинамичната терапия е двустепенен процес.

Първата стъпка е инжектиране на специално багрилно вещество, наречено Visudyne. Циркулирайки в кръвта, то прилепва върху абнормените кръвоносни съдове под макулата.

След това се използва специален лазер, чиято енергия е много малка и не уврежда ретината. Светлината от лазера активира багрилното вещество, което е захванато за абнормените кръвоносни съдове. След активацията се получава запушване на тези съдове и те спират да пропускат кръв и плазма под ретината. След време останалата кръв и плазма се абсорбират, което довежда до подобряване на зрението. Пациентите трябва да избягват директна слънчева или халогенна светлина за период от 24 часа. След период от 1-3 месеца третираните кръвоносни съдове могат да започнат да пропускат отново, което изисква повторна интервенция в рамките на три месеца. Независимо от необходимостта за провеждане на няколко процедури фотодинамичната терапия стабилизира зрението при много от пациентите.