Хирургия на очните заболявания

Хирургично лечение на катаракта

Естетични процедури

Склерална пломба при отлепване на ретината

Вътреочна инжекция с анти-VEGF медикамент

Лазерна технология при операция на катаракта

Окулопластична хирургия

Оперативно лечение при глаукома