Цени

Хирургичното лечение на катаракта се покрива от Здравната каса. Тя покрива стандартната операция на перде, извършена по метода "факоемулсификация", какъвто прилагаме в нашата клиника.

Здравната каса не поема цената на вътреочните импланти - изкуствените лещи. Те се заплащат от пациента, който заедно с офталмолога избира най-добрия имплант, който би отговарял на неговите потребности и начин на живот. Тъй като цените на имплантите са различни, затова е необходима индивидуална консултация за всеки конкретен пациент. 

Здравната каса не финансира консумативите при лазерната технология за премахване на перде. Ако изберете този метод, е необходимо да знаете, че консумативите се поемат от пациента. 

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!