Д-р Стела Станчева

 

 Трудов стаж:

2013 г. – до настоящия момент

ІV МБАЛ-СОФИЯ АД - Председател на Съвета на директорите;

СБАЛОБ „ЗОРА“ ООД - Зам.-управител

 2016 г. -  Външен експерт в Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности  в  Столичен общински съвет

2002-2013 - ІV МБАЛ СОФИЯ АД, гр. София - изпълнителен директор

2001-2002 г. ІV МБАЛ СОФИЯ АД, гр. София  - Председател на Съвета на директорите

2000-2001 г. - МЦ XVІ София ЕООД, гр. София - Управител

1985-2000 г. - Оториноларинголог- XXV  и XV поликлиника - гр. София 

1982-1985 г. - Военен санаториум гр. Хисар - лекар-интернист

Образование и обучение

2002-2005 г. - УНСС гр. София, магистър по  "Здравен мениджмънт“ и магистър по  "Публична администрация", магистър

1999 г. – 2000 г. – УНСС – гр. София – квалификация по „Здравен мениджмънт“

1991-1997 г. Университетска болница "Царица Йоанна" гр. София, специализация по "Детска отоларингология", "Аудиология", "Отоневрология", "Фониатриа", "Бронхоскопия", "Езофагоскопия".

1990 г. Медицинска академия - София - призната специалност "УНГ болести"

1975-1982 г. - Медицинска академия гр. София, магистър специалност "Медицина"

1975 г. -  завършва Немска езикова гимназия гр. Бургас

Допълнителни курсове и квалификация

2006 г. - гр. Джаксънвил към Университета в САЩ - "Мениджмънт на здравното заведение"

2002-2011 г. участие в курсове и семинари на тема: "„Здравноосигурителни системи” ; ”Правно регулиране”, „Управление на качеството”, „Реформа в извънболничната помощ”, „Управление на болничната помощ”, „Информационни системи в здравеопазването”, „Бенчмаркинг в болничната помощ”- швейцарски проект;   „Болнично управление” - швейцарски проект;  „Осигуряване на качеството и одит на договорни партньори”;  „Вътреболничен мениджмънт за работа с диагностично свързани групи на болници, включени в пилотен проект”; „Болничен мениджмънт и управленско счетоводство за целите на кейс-микс подхода”; „Ролята на икономиката на здравеопазването в съвременния свят“.

Член на Българско Национално сдружение по оториноларингология

Член на Българско сдружение по детска оториноларингология

Член на Българско ринологично сдружение

Член на Европейското дружество по детска оториноларингология

Член на Сдружение "Здравна политика и здравен мениджмънт"