Д-р Стела Станчева

 

 Трудов стаж:

2013 г. – до настоящия момент

ІV МБАЛ-СОФИЯ АД - Председател на Съвета на директорите;

СБАЛОБ „ЗОРА“ ООД - Зам.-управител

 2016 г. -  Външен експерт в Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности  в  Столичен общински съвет

2002-2013 - ІV МБАЛ СОФИЯ АД, гр. София - изпълнителен директор

2001-2002 г. ІV МБАЛ СОФИЯ АД, гр. София  - Председател на Съвета на директорите

2000-2001 г. - МЦ XVІ София ЕООД, гр. София - Управител

1985-2000 г. - Оториноларинголог- XXV  и XV поликлиника - гр. София 

1982-1985 г. - Военен санаториум гр. Хисар - лекар-интернист

Образование и обучение

2002-2005 г. - УНСС гр. София, магистър по  "Здравен мениджмънт“ и магистър по  "Публична администрация", магистър

1999 г. – 2000 г. – УНСС – гр. София – квалификация по „Здравен мениджмънт“

1991-1997 г. Университетска болница "Царица Йоанна" гр. София, специализация по "Детска отоларингология", "Аудиология", "Отоневрология", "Фониатриа", "Бронхоскопия", "Езофагоскопия".

 

1990 г. Медицинска академия - София - призната специалност "УНГ болести"

1975-1982 г. - Медицинска академия гр. София, магистър специалност "Медицина"

Допълнителни курсове и квалификация

2006 г. - гр. Джаксънвил към Университета в САЩ - "Мениджмънт на здравното заведение"

2002-2011 г. участие в курсове и семинари на тема: "„Здравноосигурителни системи” ; ”Правно регулиране”, „Управление на качеството”, „Реформа в извънболничната помощ”, „Управление на болничната помощ”, „Информационни системи в здравеопазването”, „Бенчмаркинг в болничната помощ”- швейцарски проект;   „Болнично управление” - швейцарски проект;  „Осигуряване на качеството и одит на договорни партньори”;  „Вътреболничен мениджмънт за работа с диагностично свързани групи на болници, включени в пилотен проект”; „Болничен мениджмънт и управленско счетоводство за целите на кейс-микс подхода”; „Ролята на икономиката на здравеопазването в съвременния свят“.

Член на Дружеството по отоларингология

Член на Българско ринологично дружество

Член на Сдружение "Здравна политика и здравен мениджмънт"