Д-р Александрина Гъцева

Д-р Александрина Гъцева е лекар-офталмолог в СБАЛОБ “Зора” - гр София. Завършва “Медицина” в Медицински университет гр. Плевен през 2014 г. Започва специализация по очни болести през 2015 г. с ръководител проф. д-р Ива Петкова д.м. в СБАЛОБ ”Зора”- гр. София , а през 2020 г. е с призната специалност.

  • 2008 - 2014 г. - Медицински университет гр.Плевен
  • 2015-2020 г. - Специализация по офталмология - СБАЛОБ “Зора” -  гр. София
  • от 2020 г. - Лекар-офталмолог в СБАЛОБ “Зора” и МЦ “Зора” - гр. София

Научните й интереси са в областта на диагностиката, лечението и превенция на патологични състояние на ретината, рефрактивни нарушения, катарактална хирургия.

Участвала е в редица курсове, симпозиуми и конгреси по офталмология в България и чужбина. 

  • Член е на Българско дружество по офталмология (БДО).
  • Член на Български лекарски съюз (БЛС).
  • 2021 г. - Флуоресцеинова ангиография. ОСТ. Клинични корелации - курс за следдипломна квалификация с практически занимания – София,България
  • 2021 год. - Ултразвукова диагностика в офталмологията – София, България
  • 2022 год. - Лазертерапия в Офталмологията - курс за следдипломна квалификация с практически занимания – София, България
  • 2021 год. – награда 1во място “Проф. Стоимен Дъбов” на млад офталмолог за научен принос - XIV-ти национален конгрес на БДО, “Новости в офталмологията”, Боровец, 14-17.10.2021 г.

Публикации в национални и международни реферирани медицински издания.