Запази час

Клиниката се намира в сградата на ДКЦ-VII (Бившата Столична стоматологична поликлиника), на пет минути от централна гара и автогара. Регистратурата, диагностично-терапевтичните кабинети и операционния блок са разположени на втория етаж, в дясно от асансьора. На третия етаж, в дясно от асансьора се намира отделението за пред и постоперативно настаняване на пациентите.

Адрес:гр. София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” 191, ет.2, П.К. 1233

E-mail: svetlina_zora@abv.bg

Телефони за контакт: Регистратура: 02 931 22 81, 087 999 84 14
Факс: 02 931 22 80