Детски кабинет

 

Кабинетът е напълно оборудван за извършване на прегледи на деца от всякаква възраст, включително и най-малки бебета от 0 дни. Разполага с модерна апаратура за проверка на рефрактивния статус на най-малките (деца над 6-месечна възраст) (Plusoptix), специализирани диагностични тестове на зрението при деца. В кабинета се извършват диагностика и лечение на очни заболявания в детска възраст  (амблиопия, стеноза и инсуфициенция на слъзните пътища, възпалителни заболявания на окото и т.н.), - както и профилактични прегледи на деца. Прегледите се извършват от д-р Стела Дикова, детски офталмолог, със сериозен научен опит, придобит в България и чужбина.

В кабинета се извършват следните изследвания:

Синоптофор

Синоптофорът е инструмент за ортоптична диагностика и лечение. Представлява апарат, който изключително надеждно се използва за оценка и лечение на нарушения на очната подвижност, с негова помощ се извършва цялостна оценка на бинокулярното зрение. Синоптофорът осигурява стандартизирани и повтаряеми измервания и подпомага лечениeто на различни очни заболявания. Стандартните измервания включват изследване на: обективният и субективният ъгъл на отклонение, анормална кореспонденция на ретината (ARC), циклофория, хиперфория и хоризонтални и вертикални вергенции. Синоптофорът дава възможност за оценка на: едновременно възприятие, положителни и отрицателни фузионни амплитуди и груб стереопсис. Терапевтично се използва основно за лечение на: супресия, ретинална кореспонденция, корекция на ексцентрична фиксация, акомодационна тропия, корекция на хетерофория и не на последно място се използва като допълнение в лечението на амблиопия.

Кордиметрия

Кордиметрията се използва за количествено определяне на конкомитентни и неконкомитентни страбизми. Изследването прецизно оценява хоризонталните и вертикални отклонения (хетеротропия, хетерофория), както и торзионни отклонения (циклотропия, циклофория) във всичките девет диагностични позиции на погледа. Методът е удобен инструмент за оценка на очното несъответствие при пациенти с паралитичен или рестриктивен страбизъм. Представлява бинокулярен, дисоциативен, субективен тест, който може бързо и точно да измери страбизма и отклоненията да бъдат графично изобразени. Тестът позволява също и количествено определяне на латентни форми на страбизъм (хетерофория).

Научен опит на д-р Стела Дикова:

Докторантура: “Епидемиология на амблиопията в България”
МУ - София

Отличия:

2012г. - Първа награда в постерна сесия на конференция Новости в Офталмологията 2012.
2018г. - Награда за Outstanding Abstract, 36-ти Световен Офталмологичен Конгрес, Барселона, Испания

Научни участия и конференции:

2018г., Барселона, Испания - Prevalence of Amblyopia in Bulgaria: Does the Lack of Screening Program Affect the
Statistics. 36th World Ophthalmology Congress, Barcelona, Spain, Jun 2018
2017г. Порто, Португалия - Prevalence of Amblyopia in Bulgaria. 39th Meeting of The European Strabismological Association,
Porto, Portugal, 2017. Transactions
2017г. Порто, Португалия - Cornea plana and Amblyopia. 39th Meeting of The European Strabismological Association,
Porto, Portugal, 2017. Transactions
2017г. София, България - Международен конгрес на медицинските студенти, София, България, Лектор на
семинар "Оптичната система на окото и използването на меки контактни лещи"
2016г., Копенхаген, Дания - Cornea Plana. 34th Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons,
Copenhagen, Denmark, 2016
2015г. - Правец, България - Новости в лечението на амблиопията. 31-ва Национална конференция Новости в
Офталмологията
2015г., Ню Орлиънс, Луизиана, САЩ - Prevalence of Amblyopia in Children in Bulgaria. American Association for Pediatric
Ophthalmology and Strabismus (AAPOS) 41st meeting, New Orleans, Louisiana, USA, Apr. 2015. Transactions
2015г., Амстердам, Холандия - 31-ви конгрес на ESCRS 
2015г., Барселона, Испания - 3-ти Световен конгрес по детска офталмология и страбизъм
2014г., Пловдив, България - За лечението на амблиопията. 17-та Годишна среща на Съюза на очните лекари в
България
2013г. Амстердам, Холандия - Ден на детската специалност EPOS / WSPOS 
2013г. Пловдив, България - Наблюдава ли се зависимост между повода за първия очен преглед и възрастта на
диагностициране на амблиопията при деца. 16-та Годишна среща на Съюза на очните лекари в България
2012г., София, България - Съществува ли зависимост между теглото при раждане и вида на рефракцията при
деца? Национална конференция Новости в Офталмологията
2012г., Милано, Италия - 2-ри Световен конгрес по офталмология и страбизъм
2012г., Милано, Италия - 30-ти конгрес на ESCRS - присъствал

Участие в курсове и семинари за професионално обучение и повишаване на квалификацията

Детска офталмология и страбизъм, курс на обучение, София, България 2012
LASIK, курс на обучение, Милано, Италия 2012
Основни техники за зашиване, курс на обучение, Амстердам, Холандия, 2013
Очни тумори, курс за обучение, София 2013
Ретинопатия на недоносеното, семинар - работна среща, София, България, 2013
Глаукомска академия, курс за обучение, София 2013
Меки контактни лещи, семинар, София, България, 2013, 2014
Vision 2020, Ретина, Увеит, Офталмология на детската офталмология, курс на обучение, Пловдив,
България, 2014
Минимално инвазивна страбизмена хирургия, курс на обучение, Барселона, Испания, 2015 г.
Педиатрична офталмология и страбизъм, специализация с проф. Де Фабер в “Очна болница Ротердам",
Ротердам, Холандия, 2017г.
Ехография, курс за следдипломна кфалификация, София, България, 2017 г.
Детска офталмология и страбология, курс за следдипломна кфалификация, София, България, 2017 г.
Контактна корекция на аметропия, курс за следдипломна кфалификация, София, България, 2017 г.
Лазертерапия в офталмологията, курс за следдипломна кфалификация, София, България, 2018 г.
ФА. ОСТ. Клинични корелации, курс за следдипломна кфалификация, София, България, 2018 г.