Лазертерапия при разкъсвания на ретината и периферни дегенерации

 

В повечето случаи разкъсванията на ретината се получават при отлепване на стъкловидното тяло, което е нормален възрастов процес. При оплакване от поява на „светкавички” и плуващи мътнини, ранния преглед е от съществено значение за предотвратяване на сериозното усложнение-отлепване на ретината. Прегледът се извършва със специална контактна леща, наречена Триогледална леща на Голдман, с която има възможност да се огледа периферията на ретината, която остава недостъпна за визуализация при обикновен преглед. При наличие на разкъсване, се прави кръгова лазерна обработка около него, за да се предотврати навлизане на вътреочна течност, с последващо отлепване на ретината.