Д-р Андрей Маринов

МЕСТОРАБОТА:

От 2002-2008 г. - Очна клиника-УМБАЛ ”Александровска”
От 2004 до 2018 г. - ГПСМП-ДЛЛОЗ „Светлина”
От 2008 до сега - СБАЛОБ „ЗОРА”

ОБРАЗОВАНИЕ: 
1991-1997 г. – Магистър по медицина - Медицински факултет, МУ - София

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
1998-2002 г. - Специализация по очни болести, Медицински университет – София
2000 г. – Курс „Приложение на лазерите при диабетна ретинопатия”
2004 г. – Основен курс по витреоретинална хирургия
2010 г. - Курс по флуоресцеинова ангиография
2010 г. – Курс „Аблации - хирургично лечение”
2010 г. – Курс  „Парс плана витректомия”
26.04.2010г. -  Защита на  докторска дисертация на тема ”Късовълнова автоматична периметрия в ранната диагноза на първичната откритоъгълна глаукома”