Д-р Мария Янева

МЕСТОРАБОТА:
Медицински център "Зора", гр. София, офталмолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
1992-1998 г. - Медицински факултет, МУ - София

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
1999-2004 г.
 – специализация по офталмология, Очна клиника, МБАЛ "Царица Йоанна" - София
2001 г. - шести курс за новости в офталмологията, воден от професор Клаус-Мюнхен
2002 г. - курс за контактни лещи
2002 г. - курс по очен травматизъм и изгаряния на очите
2008 г. - курс по окулопластични операции
2008 г. - първи българо-австрийски витреоретинален курс
2009 г. - курс по флуоресцеинова ангиография и лазертерапия на очните заболявания
2009 г. - Moorfields eye hospital, Лондон, витреална и катарактална хирургия

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

1997 г. - очна клиника, Медицински университет, гр. Асют, Египет
1998 г. - клиника по пластична хирургия, ULB, Брюксел
1999 г. - клиника по коремна хирургия, Hospitale Magiore, Милано
2012 г. - Очна клиника, Унисерситет Людвиг Максимилиан, Мюнхен, проф. Каmpik

КОНГРЕСИ:
Спечелен грант на Европейски конгрес по Офталмология, Истанбул, 1-5 Юни 2000 г.

Участие в множество научни форуми в България и чужбина

3 публикации в български журнали по офталмология

Тюбингенски курс по отлепване на ретината

Член на Националната глаукомна асоциация